Solliciteren

Massaert bvba respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

 

Verstuurde berichten worden met de nodige aandacht behandeld. U kunt van ons spoedig een antwoord verwachten.Bestanden tot 5 Mb kunnen als attachment verstuurd worden.
Verzenden grote bestanden: WeTransfer