fbpx

Infiltratieput plaatsen


Waarom een infiltratieput plaatsen?

 • Betere aanvulling van het grondwaterpeil, omdat het regenwater niet naar de riolering gaat maar ter plaatse wordt opgenomen.
 • Minder belasting van het rioleringsnet tijdens zware regenbuien, omdat de infiltratieput als extra buffer dient.

Welke types van infiltratieputten zijn er? Infiltratiekrat vs infiltratieput?

Infiltratiekratten

Deze kunststof kratten worden omgeven door water drainerend materiaal. Ze slaan tijdens regenbuien het overtollige water op, om het daarna geleidelijk aan de bodem af te geven.

Infiltratiekratten worden dikwijls onder een oprit of gazon geplaatst. Omdat de kratten uit een modulair systeem bestaan, zijn ze heel flexibel inzetbaar qua grootte en vorm.

Infiltratieputten

Dit betonnen reservoir dient vaak als overloop van een regenwaterput. De wanden van deze verzinkput hebben kleine perforaties, zodat het water langzaam in de grond insijpelt.

Het voordeel van een infiltratieput is dat je het systeem kan controleren op verstoppingen (via het mangat bovenaan). Daarom is het uitermate geschikt bij woningen die omgeven zijn door bomen.

Is het plaatsen van een infiltratieput verplicht?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA in volgende gevallen:

 • bij bouw, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter en uw perceel groter is dan 250 vierkante meter
 • bij het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter en uw perceel groter is dan 250 vierkante meter
 • het aanleggen van een afwatering voor de constructies of de verhardingen vermeld in punt 1° of 2°, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde terwijl uw perceel groter is dan 250 vierkante meter
 • verkavelingsaanvragen als vermeld waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.

Maar het antwoord is NEEN in:

 • Bovenstaande gevallen op voorwaarde dat uw perceel < 250 vierkante meter is
 • Uw perceel gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied waar infiltratie vanuit het voorzorgsprincipe verboden is. Desgevallend kunnen wij dit ook nakijken voor u.
 • Geval van aanleg of hernieuwde aanleg van riolering in de straat. Enkel het scheiden van de afvoer is dan een verplichting zolang u niet één van bovenstaande werken zal aanvatten.

Opgelet! Ga altijd na of er nog bijkomende stedebouwkundige verordeningen in je gemeente of provincie zijn. De provincie Vlaams-Brabant heeft bijvoorbeeld nog een eigen extra verordening voor verhardingen. Ook hierbij kan Massaert bvba u helpen uit te zoeken.

Kan je een infiltratieput plaatsen aan een rijhuis?

Plaatsen van een infiltratieput in de tuin bij een rijhuis is geen probleem. Voor gezinnen die in een rijwoning wonen voorzien we bij Massaert bvba een aantal oplossingen:

 • Gebruik maken van onze kraan die een klassieke infiltratieput over het huis kan tillen en afzetten op de exacte locatie van de put.
 • Plaatsen van een infiltratieput in kunststof. Deze kan afhankelijk van de deuropeningen in gescheiden delen naar de tuin gebracht worden, en daar samengesteld geïnstalleerd worden in de tuin.

Hoeveel kost een infiltratieput?

De kostprijs van een infiltratieput hangt af van uw benodigde buffercapaciteit. Deze capaciteit wordt in vele gevallen opgelegd door de gemeente waarin de woning zich bevindt. Prijzen van infiltratieputten hangen bovendien af van het type. We kunnen stellen dat deze prijzen zich bevinden tussen de 150 en 1500 euro exclusief plaatsing. Voor een exacte prijsofferte nodigen we u uit om zo snel mogelijk contact op te nemen met Massaert bvba.

Zijn er subsidies voor een infiltratieput?

De overheid voorziet subsidies voor het plaatsen van een infiltratieput. De details hiervan zijn sterk afhankelijk van de regio en het type van regenwaterput. We verwijzen u graag door naar de website van Vlaanderen.be waar u de specifieke info kan terugvinden voor uw gewenste intallatie.

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Massaert BVBA - Rioolproblemen voorkomen

Hardnekkige rioolproblemen

Beter voorkomen dan genezen!

Onze experten kunnen je bijstaan bij renovatie en nieuwbouw om ervoor te zorgen dat je nodeloze kopzorgen kan voorkomen dankzij het plaatsen van terugslagkleppen, rioolpompen, regenwatwerputten of infiltratieputten.

Vrijblijvend contact opnemen
Copyright © 2024 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden