fbpx

Subsidies en premies bij gescheiden riolering

In bepaalde gevallen (afhankelijk van uw situatie en gemeente) zijn er voor werken in functie van een gescheiden afvoer van afval – en hemelwater financiële tegemoetkomingen mogelijk. Massaert bvba, wil u in uw project optimaal begeleiden en kan dan ook contact opnemen met de milieu- of technische dienst en/of de beheerder van de openbare riolering in uw gemeente.  

1. Subsidie afkoppeling van het hemelwater

Vele gemeenten voorzien zo in een ‘subsidie’ om ook bestaande woningen optimaal af te koppelen zodra de gemeente gescheiden riolering aanlegt. Of als er een IBA wordt geplaatst. Dit echter onder strikte voorwaarden.

En, … lang niet alle gemeenten doen dit.

Sommige rioolbeheerders geven trouwens ook een premie voor het scheiden van afval – en hemelwater. Ook in dat geval zijn uiteraard weer voorwaarden verbonden die eigen zijn aan de rioolbeheerder in uw gemeente. Weet anderzijds ook dat niet elke rioolbeheerder een financiële tussenkomst voorziet.

U kan zelf nagaan welke instantie verantwoordelijk is voor de riolering in uw gemeente (en/of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming). In het kader van uw project zullen we bij Massaert ook nagaan of u in aanmerking komt voor eventuele financiële steun vanwege de rioolbeheerder in uw gemeente.

2. Subsidies Keuring

Na de werken ben je verplicht om een keuring van je gescheiden systeem te laten uitvoeren. Voor een vlot verloop tijdens de keuring raden we je alvast aan foto’s te nemen tijdens de werken.

Of je voor die keuring zelf moet betalen, hangt af van het beleid van je gemeente of van de ‘rioolbeheerder’ in je gemeente.

Ter herinnering: de keuring van je privéwaterafvoer is verplicht:

  • voor de eerste ingebruikname (= voor je in de woning gaat wonen)
  • bij belangrijke wijzigingen
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van het waterbedrijf
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, volgens de bepalingen van Vlarem.

Uiteraard kan je zelf een keurder aanstellen maar ook wij kunnen een keuring voor je laten uitvoeren.

3. Subsidie(s) voor hemelwatervoorzieningen: het plaatsen van een RWA put en infiltratieput/buffer

We vallen in herhaling, maar het is in vele gemeenten ook gangbaar dat de installatie van hemelwatervoorzieningen zoals een regenwaterput gesubsidieerd wordt. Ook hier weer is het in de praktijk afhankelijk van de gemeentepolitiek en moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.

Sommige gemeenten geven zo een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput in geval u niet verplicht bent tot een verplichte installatie (zie Ben ik verplicht een regenwaterput/tank te installeren op mijn perceel?). Het loont soms ook in deze materie de moeite om eens een kijkje te gaan nemen bij de rioolbeheerder in uw gemeente. Mogelijks voldoet u aan hun voorwaarden en dragen ze hun steentje bij.

U neemt dus ook in dit geval best contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente en/of uw rioolbeheerder. Wanneer u kiest voor Massaert zullen we dit evengoed grondig voor u uitzoeken.

4. Subsidie IBA

Zuiver je zelf je afvalwater met een IBA (of nog: een Individuele Behandeling van Afvalwater)? Dan kan je een vrijstelling krijgen van de (boven)gemeentelijke bijdrage of -vergoeding. Je hebt er echter geen recht op indien de rioolbeheerder in je gemeente de IBA’s collectief beheert. In sommige gevallen kan je dan wel een deel van de aankoopprijs recupereren.

5. Subsidie waterpreventieve maatregelen provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant kent een subsidie toe voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van:

  • 7.500 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden.
  • 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Ben je eigenaar, mede-eigenaar of huurder van een bewoonde woning, een gebouw in collectief gebruik of een gebouw dat je beroepsmatig gebruikt en ligt dit gebouw in één van de gebieden in Vlaams-Brabant die de deputatie heeft aangeduid als prioritaire projectgebieden voor waterpreventie? Dan kom je in aanmerking voor subsidies voor deze  waterpreventieve maatregelen. Indien dit het geval is vragen we bij de provincie een gratis voorafgaande studie voor je perceel aan. 

6. Subisidie(s) voor onthardingsprojecten

Particulieren komen hier niet voor in aanmerking, maar in de vorm van een georganiseerd collectief (vzw, scholen, bedrijven, tijdelijke vennootschappen, … ) kon je in 2018 en 2019 een subsidie aanvragen voor onthardingsprojecten. Een school kan bijvoorbeeld overwegen haar speelplaats te ontharden, of samen met de ruime buurt een groenere schoolomgeving realiseren. Bewoners kunnen zich organiseren om te ontharden over de perceelgrenzen heen, … . Als indiener van een project kon je een subsidie aanvragen van 100.000 tot 250.000 euro,  die tot 75% van de onkosten dekte. Of dit in 2020 en volgende jaren ook het geval zou zijn valt af te wachten.

Gelijkaardig bestond in 2018 en 2019 de mogelijkheid om collectief een subsidie aan te vragen voor een concrete onthardingsproject die meer ruimte geeft aan water. Ook hier is het nog onduidelijk of deze subsidiëringspolitiek in 2020 zal verlengd worden.

7. Bijkomende lening voor renovatiewerken provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant geeft ook bijkomende leningen tot 20.000 euro voor renovatiewerken aan een interessante rente van 0,5 %. U kan via deze link (https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/reglement-bijkomende-leningen-renovatie-201900204_tcm5-67191.pdf) nagaan of uw project hiervoor in aanmerking komt.

8. De vernieuwde renovatiepremie

Tot slot verwijzen we, voor particulieren die het waterafvoerproject op hun perceel kunnen integreren in een omvangrijke verbouwing van hun 30+ jarige woning, nog even naar de vernieuwde renovatiepremie die de vroegere verbeteringspremie vervangt. Deze is echter niet van toepassing op een eventueel afkoppelingsproject, maar goed: in het kader van uw project kunnen alle beetjes helpen nietwaar?

Toelichtingsbrochure Wonenvlaanderen.be downloaden (pdf)

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Massaert BVBA - Rioolproblemen voorkomen

Hardnekkige rioolproblemen

Beter voorkomen dan genezen!

Onze experten kunnen je bijstaan bij renovatie en nieuwbouw om ervoor te zorgen dat je nodeloze kopzorgen kan voorkomen dankzij het plaatsen van terugslagkleppen, rioolpompen, regenwatwerputten of infiltratieputten.

Vrijblijvend contact opnemen
Copyright © 2024 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden